รับตรงอัพเดท
You are here: Home / Tag Archives: สวนสุนันทา

Tag Archives: สวนสุนันทา

เชิญเข้าฟัง สัมมนา ภายใต้หัวข้อ Work hard Think hard เรียนเเละคิดอย่างไรไม่ให้หมดไฟ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ม.สวนสุนันทา

ขอเชิญ นักเรียน นิสิตนักศึกษา เเละบุคคลทั่วไป เข้าร่วมสัมมนา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขา นิเทศศาสตร์ เอกโฆษณาเเละสื่อสารการตลาด ภายใต้หัวข้อ Work Hard Think Hard เรียนเเละคิดอย่างไรไม่ให้หมดไฟ โดยวิทยากรมือฉบังเเละคร่ำหวอดในวงการ ครีเอทีฟ โฆษณา ดีกรี ... Read More »

รับตรง พยาบาล สวนสุนันทา 58

ม.สวนสุนันทา

ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2558 *** วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ *** มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คุณสมบัติ 1. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ในปีการศึกษาที่เข้าศึกษา 2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 3. มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งงร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทั้งนี้ให้เป็นไปตามการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ ... Read More »

รับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ม.1 และ ม.4

ม.สวนสุนันทา

กำหนดการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯสวนสุนันทา ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 ในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้เปิดรับสมัคร 3 โครงการด้วยกันในทั้งระดับชั้น ม.1และม.4 ได้แก่ 1.โครงการความเป็นเลิศทางภาษา(ภาคปกติ) 2.โครงการภาคภาษาอังกฤษ(EP) 3.โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ(Smart Classroom) โดยจะเปิดรับสมัครผ่าน www.sd.ssru.ac.th ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ... Read More »

นิทรรศกาลปล่อยแกะ Thesis Exhibition

ม.สวนสุนันทา

ฝากงานนิทรรศการ ผลงานสร้างสรรค์ปริญญานิพนธ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในงานมี - สื่อประชาสัมพันธ์ - หนังสือภาพประกอบ - ออกแบบบรรจุภัณฑ์ - ภาพเคลื่อนไหว 2มิติ 3มิติ //ติดตามชมผลงานทั้ง 53 ... Read More »

งานสัมมนา เรื่อง "มองมุมกลับ ปรับทัศนะ HR ในอาเซียน"

ม.สวนสุนันทา

ผมชื่อนายนภพร ตันสุวรรณรัตน์ ชั้นปีที่ 4 สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์ที่จะขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาที่ทางเราได้จัดขึ้นครับ สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน บุคคลที่กำลังเรียนในสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ “มองมุมกลับ ปรับทัศนะ HR ในอาเซียน” คือการสัมมนาที่จะบอกได้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีนั้นจะมีแนวทางสัมพันธ์กับอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานสัมมนาได้ครับ (โดยท่านจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ... Read More »

รับตรง รัฐประศาสนศาสตร์ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา 56 รอบหลังแอด

ม.สวนสุนันทา

รับตรง คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2556 รอบหลังแอด เพิ่มเติม จำนวน 30 ที่นั่งครับ Read More »

Scroll To Top