รับตรงอัพเดท
You are here: Home / Tag Archives: สวนสุนันทา

Tag Archives: สวนสุนันทา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน เปิดบ้านศิลปกรรม สวนสุนันทาวิชาการ

ม.สวนสุนันทา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “เปิดบ้านศิลปกรรม สวนสุนันทาวิชาการ” พบกับผลงานของนักศึกษา กิจกรรมแนะนำหลักสูตร เยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติต่างๆ ทางด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ และคีตศิลป์ ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับที่ 1 ของประเทศ สำหรับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ) ประกอบไป ... Read More »

ขอเชิญศิษย์เก่านิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมงานคืนสู่เหย้า ครั้งที่ 4

ม.สวนสุนันทา

ขอเชิญศิษย์เก่านิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบปะสังสรรค์และร่วมแสดงมุทิตาจิตคณาจารย์ในงาน “คืนสู่เหย้า ครั้งที่ 4″ ฉลองวาระ 3 ทศวรรษแห่งการก่อตั้งนิเทศศาสตร์สวนสุนันทา ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.00 น. ณ ลานเพลิน หน้าตึก 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ... Read More »

ขอเชิญรับชมศิลปนิพนธ์ละครเวที โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ม.สวนสุนันทา

สาขาวิชาศิลปะการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจรับชมละครเวที จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้ 1. When a Man Love a Man รอบแสดง วันที่ ... Read More »

รับตรงหลังแอด โครงการทุนเซ็นทรัล เรียนฟรี(ปริญญาตรี) มีงานทำ มีรายได้ระหว่างเรียน กว่า 10 มหาวิทยาลัย

ม.บูรพา

อุตสาหกรรมการค้าปลีก ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยแนวโน้มธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบัน ธุรกิจประเภทห้างสรรพสินค้ามีการแข่งขันค่อนข้างสูงและเติบโตรวดเร็ว โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ และเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทยจึงทำให้สถานประกอบการธุรกิจค้าปลีกหลายแห่งมีความต้องการด้านบุคลากรจำนวนมาก โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะเฉพาะด้านในสาขาวิชาชีพการจัดการธุรกิจค้าปลีก บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย (อาทิ ห้างสรรพสินค้า Central , Robinson , Supersports , B2S ... Read More »

โครงการทุนปริญญาตรี เรียนฟรี มีงานทำ ในสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและวิศวกรรมการบำรุงรักษาร่วมกับ 12 มหาวิทยาลัย กว่า500ทุนการศึกษา

ม.บูรพา

อุตสาหกรรมการค้าปลีก ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยแนวโน้มธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบัน ธุรกิจประเภทห้างสรรพสินค้ามีการแข่งขันค่อนข้างสูงและเติบโตรวดเร็ว โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ และเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทยจึงทำให้สถานประกอบการธุรกิจค้าปลีกหลายแห่งมีความต้องการด้านบุคลากรจำนวนมาก โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะเฉพาะด้านในสาขาวิชาชีพการจัดการธุรกิจค้าปลีก บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย ( อาทิ ห้างสรรพสินค้า Central , Robinson , Supersports , ... Read More »

ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 นิเทศศาสตร์สวนสุนันทา จัดสัมมนา นิเทศศาสตร์ยุคดิจิทัล

ม.สวนสุนันทา

นิเทศศาสตร์สวนสุนันทา ฉลองก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 4 จัดกิจกรรมนิเทศศาสตร์ยุคดิจิทัลภายในงานพบกับกิจกรรมให้ความรู้และให้ความสนุกสนานมากมาย อาทิ การเสวนาในหัวข้อนิเทศศาสตร์ไทยในยุคดิจิทัล โดย ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส Harvard University และการประกวด CA COVER DANCE CONTEST ชิงเงินรางวัลกว่า ... Read More »

เชิญเข้าฟัง สัมมนา ภายใต้หัวข้อ Work hard Think hard เรียนเเละคิดอย่างไรไม่ให้หมดไฟ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ม.สวนสุนันทา

ขอเชิญ นักเรียน นิสิตนักศึกษา เเละบุคคลทั่วไป เข้าร่วมสัมมนา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขา นิเทศศาสตร์ เอกโฆษณาเเละสื่อสารการตลาด ภายใต้หัวข้อ Work Hard Think Hard เรียนเเละคิดอย่างไรไม่ให้หมดไฟ โดยวิทยากรมือฉบังเเละคร่ำหวอดในวงการ ครีเอทีฟ โฆษณา ดีกรี ... Read More »

รับตรง พยาบาล สวนสุนันทา 58

ม.สวนสุนันทา

ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2558 *** วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ *** มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คุณสมบัติ 1. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ในปีการศึกษาที่เข้าศึกษา 2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 3. มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งงร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทั้งนี้ให้เป็นไปตามการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ ... Read More »

รับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ม.1 และ ม.4

ม.สวนสุนันทา

กำหนดการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯสวนสุนันทา ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 ในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้เปิดรับสมัคร 3 โครงการด้วยกันในทั้งระดับชั้น ม.1และม.4 ได้แก่ 1.โครงการความเป็นเลิศทางภาษา(ภาคปกติ) 2.โครงการภาคภาษาอังกฤษ(EP) 3.โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ(Smart Classroom) โดยจะเปิดรับสมัครผ่าน www.sd.ssru.ac.th ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ... Read More »

นิทรรศกาลปล่อยแกะ Thesis Exhibition

ม.สวนสุนันทา

ฝากงานนิทรรศการ ผลงานสร้างสรรค์ปริญญานิพนธ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในงานมี - สื่อประชาสัมพันธ์ - หนังสือภาพประกอบ - ออกแบบบรรจุภัณฑ์ - ภาพเคลื่อนไหว 2มิติ 3มิติ //ติดตามชมผลงานทั้ง 53 ... Read More »

Scroll To Top