รับตรงอัพเดท
You are here: Home / Tag Archives: สวนสุนันทา

Tag Archives: สวนสุนันทา

งานสัมมนา เรื่อง "มองมุมกลับ ปรับทัศนะ HR ในอาเซียน"

ม.สวนสุนันทา

ผมชื่อนายนภพร ตันสุวรรณรัตน์ ชั้นปีที่ 4 สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์ที่จะขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาที่ทางเราได้จัดขึ้นครับ สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน บุคคลที่กำลังเรียนในสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ “มองมุมกลับ ปรับทัศนะ HR ในอาเซียน” คือการสัมมนาที่จะบอกได้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีนั้นจะมีแนวทางสัมพันธ์กับอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานสัมมนาได้ครับ (โดยท่านจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ... Read More »

รับตรง รัฐประศาสนศาสตร์ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา 56 รอบหลังแอด

ม.สวนสุนันทา

รับตรง คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2556 รอบหลังแอด เพิ่มเติม จำนวน 30 ที่นั่งครับ Read More »

Scroll To Top