รับตรงอัพเดท
You are here: Home / Tag Archives: วิศวกรรมศาสตร์

Tag Archives: วิศวกรรมศาสตร์

Intania Open House – เปิดบ้าน วิศวฯ จุฬาฯ งานดีๆที่น้องๆที่อยากเป็นวิศวกร ไม่ควรพลาด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อย่างที่เราทราบกันดีว่า ในปีนี้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะได้จัดงาน “เปิดเรือนเยือนจุฬาฯ ” หรือ “CU Open House 2015″ ขึ้นมา ซึ่ง งานนี้เป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้เข้ามารู้จักกับคณะต่างๆ ในจุฬาฯ แบบเจาะลึก ว่าคณะไหนเรียนอย่างไร มีสิ่งที่น่าสนใจอะไรบ้างในคณะ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ... Read More »

ค่าย I-Bot 8 ตอน Shootem up

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ค่าย I-BOT เป็นค่ายที่นำน้องมัธยมปลายทั่วประเทศเข้ามาเรียนรู้ถึงศาสตร์ต่าง ๆในการทำหุ่นยนต์ รวมไปถึงการแนะแนวในการเรียนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาต่าง ๆ น้องจะได้เห็นภาพการทำงานจริงจากการเข้าค่าย ค่ายนี้เป็นค่ายแบบค้างคืน ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2558 มีพี่ๆดูแลตลอด 24 ชั่วโมง รับสมัครวันนี้ !! จนถึง ... Read More »

ค่าย I-Bot 8 ตอน Shootem up

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ค่าย I-BOT เป็นค่ายที่นำน้องมัธยมปลายทั่วประเทศเข้ามาเรียนรู้ถึงศาสตร์ต่าง ๆในการทำหุ่นยนต์ รวมไปถึงการแนะแนวในการเรียนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาต่าง ๆ น้องจะได้เห็นภาพการทำงานจริงจากการเข้าค่าย ค่ายนี้เป็นค่ายแบบค้างคืน ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2558 มีพี่ๆดูแลตลอด 24 ชั่วโมง รับสมัครวันนี้ !! จนถึง ... Read More »

Tue Free #30

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

“เมื่อการสอบ PAT3 ใกล้เข้ามา ถึงเวลาแล้วที่ต้องเตรียมพร้อม!” ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ค่าย Tue Free ครั้งที่ 30 จัดทำขึ้นเพื่อให้น้องๆ ม. 5 และ ม. 6 สายวิทย์ ... Read More »

ประกวดตราสัญลักษณ์งานประชุมวิชาการ ISPACS 2016

abac

กลุ่มเป้าหมาย : นิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ สนับสนุนโดย : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาควิชาฯ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการ The 2016 International Symposium on Intelligent Signal Processing and ... Read More »

ค่ายขจีแคมป์ครั้งที่ 6 (6th KGE CAMP)

ม.เกษตร

รับสมัครนักเรียนม.ปลายสายวิทย์-คณิต 100คน เข้าสู่ ค่ายขจีแคมป์ครั้งที่ 6 (6th K’GE CAMP) 13-15พฤศจิกายน 2558 ณ อาคาร 1ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และพื้นที่ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ค่าสมัคร 300บาท เปิด-ปิดรับสมัครตั้งแต่28สิงหาคม – ... Read More »

ม.หอการค้าไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนรัตนมงคล

abac

ทุนรัตนมงคล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามทุนการศึกษา “ทุนรัตนมงคล ”หมายถึง ทุนการศึกษา ที่มีความดีอันสูงค่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ อีกทั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่มีผลการเรียนดีที่ได้รับทุนการศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่หน่วยงานของรัฐรับรองวิทยฐานะ 2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ... Read More »

ขอเชิญน้องๆมัธยมปลายเข้าร่วมงาน NANO WORKSHOP 2015 จัดโดยพี่ๆวิศวะจุฬา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Are you ready for an intriguing event? Here is a chance for you! SPIE OSA Chulalongkorn Student Chapter presents NANO ... Read More »

Mini Food Engineering Program เปิดรับสมัคร บัดนี้ ถึง 24 กรกฎาคม 2558

abac

ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดอบรมMini Food Engineering Program เปิดรับสมัคร บัดนี้ ถึง 24 กรกฎาคม 2558 โครงการจัดอบรม Mini Food Engineering Program อบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา โดยจัดการอบรมทุกวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 1 ... Read More »

#เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบที่3 ระดับปริญญาโทและเอก วิศวกรรมอาหาร มจธ.

abac

#เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบที่3 ระดับปริญญาโทและเอก ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ช่วงการรับสมัคร บัดนี้ 10 มิถุนายน 2558 ประกาศผลการสัมภาษณ์ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 15.00 น. โดยสมัครได้ที่ http://admission.kmutt.ac.th/ หมายเหตุ: ... Read More »

Scroll To Top