รับตรงอัพเดท
You are here: Home / Tag Archives: รัฐมนตรี

Tag Archives: รัฐมนตรี

เด็กไทยโชว์จินตนาการผ่านภาพวาดศิลปะ คว้ารางวัล 66 รางวัลจากประเทศญี่ปุ่น

abac

เด็กไทยโชว์จินตนาการผ่านภาพวาดศิลปะ คว้ารางวัล 66 รางวัล จากเวทีประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 45 บริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนจัดงานมอบรางวัลจากการประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ (International Children’s Art Exhibition) ครั้งที่ 45 ณ กรุงโตเกียว ... Read More »

มองทิศทางการศึกษา บูรณาการสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้

abac

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีลักษณะเฉพาะ จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่ต้องให้ความสำคัญกับความสอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม รวมถึงความเป็นอัตลักษณ์และความต้องการของท้องถิ่นพื้นที่นั้นด้วย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ในการขับเคลื่อนให้ประชาชนได้พัฒนาในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านความรู้ ด้านคุณธรรม และการมีอาชีพ ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ... Read More »

มิติใหม่การศึกษา … เดินหน้า TEPE Online พัฒนาครู

abac

มิติใหม่การศึกษา … เดินหน้า TEPE Online พัฒนา ครู สนับสนุน ครูตู้ พัฒนาเด็กไทยอย่างเท่าเทียม กระทรวงศึกษาธิการเปิดมิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย นับเป็นก้าวสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาไทย ที่จะก่อเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมตามมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำในวันเดินทางไปเป็นประธานเปิดงาน มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย ... Read More »

วัน/สนามสอบ รอบชิงแชมป์ประเทศไทยโครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์

abac

กำหนดการ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยเกียรติยศนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา รอบชิงแชมป์ชิงแชมป์ประเทศไทยวันเสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ชั้น 6 ห้องปฏิบัติการทางการเงิน (Financial Lab.) ... Read More »

ประกาศกำหนด วัน/สนามสอบรอบชิงแชมป์ประเทศไทย โครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ ชิงถ้วยเกียรติยศนายกรัฐมนตรี

abac

กำหนดการ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยเกียรติยศนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา รอบชิงแชมป์ชิงแชมป์ประเทศไทยวันเสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ชั้น 6 ห้องปฏิบัติการทางการเงิน (Financial Lab.) ... Read More »

วิทยาลัยสหสวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนี้ชื่อภาษาไทยว่า หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขา ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ชื่อภาษาอังกฤษว่า Bachelor of Arts Program in Philosophy, Politics and Economics ... Read More »

วันและสนามสอบระดับภาคโครงการ Thailand English Online Contest by EOL System

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำหนด วัน/สนามสอบในระดับภาค โครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ ชิงถ้วยเกียรติยศนายกรัฐมนตรี วันจันทร์ที่ 4-พ.ค.-58 ภาคกลาง/ตะวันตก ที่ร.ร.ยอเชฟอุปถัมป์ จ.นครปฐม วันพุธที่ 6-พ.ค.-58 ภาคอีสาน ที่ร.รอนุบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา วันพุธที่ 13-พ.ค.-58 ภาคใต้ ที่ร.ร.ธิดาแม่พระ จ.สุราษฎร์ธานี วันเสาร์ที่ ... Read More »

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์วัน/สนามสอบ รอบชิงแชมป์ระดับภาค Thailand English Online Contest by EOL System

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำหนดวันและสนามสอบรอบชิงแชมป์ระดับภาค โครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ ชิงถ้วยเกียรติยศจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แจ้งวัน /สนามสอบในจังหวัดที่จัดการแข่งขันชิงแชมป์ระดับภาค ดังนี้ วันจันทร์ที่ 4-พ.ค.-58 ภาคกลาง/ตะวันตก ที่ร.ร.ยอแชฟอุปถัมป์ จ.นครปฐม วันพุธที่ 6-พ.ค.-58 ภาคอีสาน ที่ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา วันพุธที่ 13-พ.ค.-58 ... Read More »

กำหนด วัน/สนามสอบในระดับภาค(Up Date) โครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ Thailand English Online Contest by EOL System

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำหนด วัน/สนามสอบในระดับภาค โครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ ชิงถ้วยเกียรติยศนายกรัฐมนตรี วันจันทร์ที่ 4-พ.ค.-58 ภาคกลาง/ตะวันตก ที่ร.ร.ยอเชฟอุปถัมป์ จ.นครปฐม วันพุธที่ 6-พ.ค.-58 ภาคอีสาน ที่ร.รอนุบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา วันพุธที่ 13-พ.ค.-58 ภาคใต้ ที่ร.ร.ธิดาแม่พระ จ.สุราษฎร์ธานี วันเสาร์ที่ ... Read More »

กำหนด วัน/สนามสอบในระดับภาค โครงการ Thailand English Online Contest by EOL System

มหาวิทยาลัยสยาม

กำหนด วัน/สนามสอบในระดับภาค โครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ ชิงถ้วยเกียรติยศนายกรัฐมนตรี วันจันทร์ที่ 4 พ.ค. 58 ภาคกลาง/ตะวันตก ที่ ร.ร.ยอเชฟอุปถัมป์ จ.นครปฐม วันพุธที่ 6 พ.ค. 58 ภาคอีสาน ที่ ว.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา ... Read More »

Scroll To Top