รับตรงอัพเดท
You are here: Home / Tag Archives: มหาวิทยาลัยศิลปากร

Tag Archives: มหาวิทยาลัยศิลปากร

ค่ายเยาวชนรักษ์ศิลปะ โบราณคดีและวัฒนธรรมพื้นบ้าน ครั้งที่ 11 (ค่ายใหญ่ 11)

abac

พบกับค่ายเยาวชนรักษ์ศิลปะ โบราณคดีและวัฒนธรรมพื้นบ้าน ครั้งที่ 11 (ค่ายใหญ่ 11) ของชมรมรักษ์ศิลปะ โบราณคดีและวัฒนธรรมพื้นบ้านของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตอน บุกแดนอีสานปุราณคตี เราจะไปกันที่ จังหวัดนครรราชสีมาและบุรีรัมย์ กันค่ะ ร่วมอนุรักษ์ศิลปะ เรียนรู้วัฒนธรรมและเปิดทัศนคติใหม่เกี่ยวกับโบราณคดี พร้อมกับเปิดประสบการณ์ใหม่ๆที่แดนอีสาน แล้วจะรู้ว่าแดนอีสานมีอะไรมากกว่าที่เห็น เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมปลาย ในวันที่ ... Read More »

กรุงไทยขอเชิญร่วมประกวดศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ ศิลปกรรมกรุงไทยครั้งที่ 2

ม.บูรพา

กรุงไทยขอเชิญร่วมประกวดศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ ธนาคารกรุงไทยขอ เชิญเข้าร่วมประกวด ศิลปกรรมกรุงไทย (Krungthai Art Awards) ครั้งที่ 2 เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความเป็นไทย โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็น 2 แนวเรื่องได้แก่ ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในปี 2558 เป็นปีมหามงคลในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ... Read More »

วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากร เปิดรับ ป.ตรี (รอบ winter) ถึง 9 ต.ค. เท่านั้น

ม.ศิลปากร

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักศึกษา (รอบ Winter) 4 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล 2. หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3. หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ... Read More »

การประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ คนไทย…ไม่โกง ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558

ม.ศิลปากร

มูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นมูลนิธิฯ ที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนผู้ขาดโอกาสโดยไม่หวังผลตอบแทน ในปี 2558 นี้ นับเป็นปีที่ 22 ที่มูลนิธิฯ ได้จัดการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ขึ้น โดยได้ร่วมกับ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมูลนิธิฯ ยังได้รับความร่วมมือจากภาคีต่างๆ ได้แก่ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน, ... Read More »

สามพรานฯ ผนึก ม.ราชภัฎนครปฐม สสส. เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ต้นแบบ

abac

สามพรานฯ ผนึก ม.ราชภัฎนครปฐม สสส. เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ต้นแบบ ให้ศิลปินใช้เป็นเวทีถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ปัจจุบันศิลปินจำนวนมาก ต่างประสบปัญหาไม่มีพื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่ที่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายต่ำสุดอย่างเพียงพอ เพื่อให้ศิลปินได้ใช้เป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยออกสู่สาธารณชน รวมถึงโอกาสในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาฝีมือ เพื่อยกระดับผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีทั้งคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต จากบทสะท้อนข้างต้นที่เกิดจากแนวคิดของคณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรม และการศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ ... Read More »

ว.นานาชาติ ม.ศิลปากร เปิดหลักสูตรใหม่ สาขาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ

abac

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.ที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากร จัดแถลงข่าวเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ(B.B.A. in Event and Leisure Marketing) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพและมุมมองในระดับนานาชาติในการพัฒนาธุรกิจโดยใช้ความรู้ทางการตลาดในการสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ธุรกิจการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ วัฒนธรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วในประเทศไทย จากการจัดอันดับการประชุมแสดงนิทรรศการนานาชาติ ประเทศไทยอยู่อันดับ ... Read More »

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จฯ เปิดหลักสูตรใหม่ เกาหลี ญี่ปุ่น จีน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดหลักสูตรใหม่ล่าสุด ระดับปริญญาตรี “ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก” ซึ่งเป็นวิชาเอกที่บูรณาการระหว่างการฝึกทักษะด้านภาษาเอเชียตะวันออก ได้แก่ ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน(เลือกเป็นวิชาเอกเพียง 1 ภาษา) กับการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพให้นิสิตมีความรู้อย่างเต็มที่สำหรับการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 นี้ จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่(รอบ 2) ... Read More »

เปิดแล้ว! หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ หลักสูตรนานาชาติ ม.ศิลปากร

abac

สำหรับน้องๆ ที่มองหาที่เรียนบริหารธุรกิจ หลักสูตรภาษาอังกฤษดีๆ อยู่ ไม่ต้องบินไปไกลถึงต่างประเทศแล้วค่ะ เพราะตอนนี้วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (B.B.A. in Event and Leisure Marketing) ซึ่งจะจัดงานแถลงข่าวในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา ... Read More »

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอนำเสนอ นำน้องท่องวังครั้ง14 ตอนศิลป์สร้างสรรค์

ม.ศิลปากร

สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะ วันนี้พี่มีกิจกรรมดีๆจากมหาวิทยาลัยศิลปากรมาประชาสัมพันธ์ให้น้องๆได้รับทราบกัน นั่นก็คือกิจกรรม “นำน้องท่องวัง ครั้งที่ 14 ตอนศิลป์สร้างสรรค์” มหาวิทยาลัยของเราได้จัดกิจกรรมดีๆเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆมัธยมปลายหรือเทียบเท่ามัธยมปลายทั่วประเทศได้เข้ามารู้จักกับมหาวิทยาลัยศิลปากรของเราให้มากขึ้น ในค่ายน้องๆจะได้พบปะกับพี่ๆจากทุกคณะในมหาวิทยาลัยศิลปากรจากทุกวิทยาเขตและน้องๆจะได้มีโอกาสได้ถามคำถามกับพี่ๆเพื่อเป็นตัวช่วยให้น้องๆรู้ว่าคณะไหนที่ใช่คณะไหนที่ชอบ อีกทั้งยังได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ทั้งสามวิทยาเขต ท่าพระ สนามจันทร์ เพชรบุรี เข้ามาส่วนหนึ่งของค่าย กิจกรรมสนุกๆดีๆรอน้องอยู่ ใบสมัครโหลดได้ที่: http://www.mediafire.com/view/9xj5782ruzfr1j2/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3.pdf ติดตามข่าวสารค่ายได้ที่:https://www.facebook.com/numnongtongwang สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ... Read More »

งานเดินเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาฯ ๑๖ แถลงข่าวการจัดงานเดินเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ... Read More »

Scroll To Top