รับตรงอัพเดท
You are here: Home / Tag Archives: นิเทศศาสตร์

Tag Archives: นิเทศศาสตร์

บริหารรังสิต ชิวิตดี๊ดี

abac

เรียนอะไรดี คณะบริหารธุรกิจอาจเป็นทางเลือกที่ดี คณะของเรามีวัตถุประสงค์หลักในการที่จะผลิตบัณฑิต ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของสังคมและประเทศ โดยจะเน้นการศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ทางด้านบริหารธุรกิจและรัฐกิจ โดยตั้งความหวังแน่วแน่ที่จะผลิตบัณฑิต ให้ได้คุณภาพที่นำเอาเทคโนโลยีการจัดการเชิงธุรกิจต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าต่อสังคมและ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ได้ เลือกเส้นทางสู่นักบริหารมืออาชีพ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ... Read More »

แจกทุนเรียนฟรีนิเทศศาสตร์ 20 ทุน เรียนฟรีตลอดหลักสูตร มูลค่ารวมมากกว่า 5 ล้านบาท !!

abac

เรียนฟรีตลอดหลักสูตร เปิดโอกาสทางการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่ อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และอาจารย์ดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฏาวงศ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เปิดโอกาสครั้งใหญ่ มอบทุนการศึกษา กว่า 5 ล้านบาท สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เรียนต่อปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ฟรีตลอดหลักสูตร จำนวน 20 ทุน ... Read More »

เชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนา นักข่าวออนไลน์ กับผู้อ่านในโลกโซเชียล4 เม.ย.นี้

abac

    สาขาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานสัมมนาวิชาการ นักข่าวออนไลน์ กับ ผู้อ่านในโลกโซเชียลวันที่ 4 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย     นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เตรียมจัดงานสัมมนาวิชาการ นักข่าวออนไลน์ กับ ผู้อ่านในโลกโซเชียลในวันเสาร์ที่ ... Read More »

ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 นิเทศศาสตร์สวนสุนันทา จัดสัมมนา นิเทศศาสตร์ยุคดิจิทัล

ม.สวนสุนันทา

นิเทศศาสตร์สวนสุนันทา ฉลองก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 4 จัดกิจกรรมนิเทศศาสตร์ยุคดิจิทัลภายในงานพบกับกิจกรรมให้ความรู้และให้ความสนุกสนานมากมาย อาทิ การเสวนาในหัวข้อนิเทศศาสตร์ไทยในยุคดิจิทัล โดย ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส Harvard University และการประกวด CA COVER DANCE CONTEST ชิงเงินรางวัลกว่า ... Read More »

The Speech 2015 โครงการฝึกฝนทักษะการพูดสำหรับน้องๆม.ปลาย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการดีๆสำหรับน้องๆม.ปลายจากพี่ๆนิเทศ จุฬาฯ พี่ๆนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำโครงการปริญญานิพนธ์ The Speech 2015 เพื่อให้ความรู้และประสบการณ์ในด้านการพูดที่หาไม่ได้จากในห้องเรียนให้กับน้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2558 ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการ ... Read More »

ม.กรุงเทพ เชิญร่วมงาน มอญ ซ่อน ภูมิ 2 ฉลอง 200 ปี สัมผัสวิถีชุมชนมอญลุ่มน้ำเจ้าพระยา

abac

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอเชิญร่วมงาน มอญ ซ่อน ภูมิ 2 ฉลองครบรอบ 200 ปี ชุมชนมอญริมลำน้ำเจ้าพระยา หมู่บ้านศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี ภายใต้แนวคิดสีสันแห่งเมืองมอญ พบกับ 5 มิติภูมิ เปิดประสบการณ์คนรุ่นใหม่ร่วมเก็บเกี่ยวความประทับใจกับวิถีชีวิตชาวมอญดั้งเดิม ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์ ... Read More »

เชิญเข้าฟัง สัมมนา ภายใต้หัวข้อ Work hard Think hard เรียนเเละคิดอย่างไรไม่ให้หมดไฟ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ม.สวนสุนันทา

ขอเชิญ นักเรียน นิสิตนักศึกษา เเละบุคคลทั่วไป เข้าร่วมสัมมนา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขา นิเทศศาสตร์ เอกโฆษณาเเละสื่อสารการตลาด ภายใต้หัวข้อ Work Hard Think Hard เรียนเเละคิดอย่างไรไม่ให้หมดไฟ โดยวิทยากรมือฉบังเเละคร่ำหวอดในวงการ ครีเอทีฟ โฆษณา ดีกรี ... Read More »

เมญ่า มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2557 เผยเคล็ดลับ การศึกษาสร้างความเชื่อมั่นให้ประสบความสำเร็จบนเวทีโลก

abac

เมญ่า มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2557เผยเคล็ดลับ “การศึกษาสร้างความเชื่อมั่นให้ประสบความสำเร็จบนเวทีโลก” เมญ่า-นนธวรรณ ทองเหล็ง มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2557 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจการบิน หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เข้ารับปริญญาบัตรจาก รศ.ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล อธิการบดี ซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษโดยมีเพื่อนนักศึกษา คณาจารย์ และสื่อมวลชนร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น หลังจากนั้น ... Read More »

พบปะ สาขาใหม่ของคณะนิเทศศาสตร์ ศรีปทุม ได้แล้ววันนี้ กั 2 สาขา ใหม่ สนใจคลิก!

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดมิติใหม่แห่งการเรียนการแสดง ด้วยหลักสูตร “ศิลปะการแสดง” ที่นี่เราสอนให้คุณเป็นนักแสดงที่รอบรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์แบบ 360 องศา โดยเน้นทักษะการเรียนแบบปฏิบัติผสมผสานทฤษฎีและสุนทรียะเพื่อสร้างบุคลากรที่รอบรู้และเชี่ยวชาญในสายงานการแสดงให้เป็นกําลังสําคัญของวงการบันเทิง ด้วยหลักสูตรที่เข้มข้นทั้งเนื้อหาและวิธีการสอน อีกทั้งยังจัดให้มีโครงงานการแสดงเพื่อเสริมหลักสูตร และต่อยอดทักษะทางด้านการแสดงให้กับนักศึกษา โดยมีศิลปินตัวจริงในวงการบันเทิงมาร่วมให้ความรู้และคําแนะนําแก่นักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์ และกระบวนการผลิตอย่างเต็มความสามารถ คุณจะได้เรียนรู้กับมืออาชีพตัวจริงของวงการบันเทิงในศาสตร์ด้านต่างๆ ได้แก่ การแสดง , การร้องเพลง ... Read More »

มาแล้วววว สาขาใหม่คณะนิเทศศาสตร์ศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดมิติใหม่แห่งการเรียนการแสดง ด้วยหลักสูตร “ศิลปะการแสดง” ที่นี่เราสอนให้คุณเป็นนักแสดงที่รอบรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์แบบ 360 องศา โดยเน้นทักษะการเรียนแบบปฏิบัติผสมผสานทฤษฎีและสุนทรียะเพื่อสร้างบุคลากรที่รอบรู้และเชี่ยวชาญในสายงานการแสดงให้เป็น กําลังสําคัญ ของวงการบันเทิง ด้วยหลักสูตรที่เข้มข้นทั้งเนื้อหาและวิธีการสอน อีกทั้งยังจัดให้มีโครงงานการแสดงเพื่อเสริมหลักสูตร และต่อยอดทักษะทางด้านการแสดงให้กับนักศึกษา โดยมีศิลปินตัวจริงในวงการบันเทิงมาร่วมให้ความรู้และ คําแนะนํา แก่นักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์ และกระบวนการผลิตอย่างเต็มความสามารถ คุณจะได้เรียนรู้กับมืออาชีพตัวจริงของวงการบันเทิงในศาสตร์ด้านต่างๆ ... Read More »

Scroll To Top