รับตรงอัพเดท
You are here: Home / Tag Archives: นิเทศศาสตร์

Tag Archives: นิเทศศาสตร์

โครงการ SU-EGAT Short Film Awards 2014 หัวข้อ " ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

ม.สงขลานครินทร์

โครงการ SU-EGAT Short Film Awards 2014 หัวข้อ ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายการผลิตแห่งประเทศไทยจัดโครงการเยาวชนสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์สั้น หัวข้อ ” ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย ” เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและความมั่นคงของพลังงานไฟฟ้าผ่านการสร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์สั้นที่นำเสนอถึงความสำคัญ และความจำเป็นของไฟฟ้าต่อชีวิตมนุษย์ หรือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าอย่างตระหนักและรู้คุณค่า 1.คุณสมบัติของผู้ส่งเข้าประกวด 1.1 เยาวชนในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ ... Read More »

ม.กรุงเทพ จัดแนะแนวการเรียนอีเวนท์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดโครงการWhy We Event : Trends & Opportunities เพื่อแนะแนวการเรียนในสาขาอีเวนท์ คอมมูนิเคชั่น โดยช่วงเช้าเป็นการเสวนา หัวข้อ Event : Trends & Opportunitiesได้รับเกียรติจาก คุณ ... Read More »

ประกวดหนังสั้น MSU EGAT Short Film Awards 2014

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

MSU – EGATShort Film Awards 2014 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการ เยาวชนสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวคิด ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยเชิญชวนนิสิต นักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นกับแนวคิด ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://msuegatshortfilm.com/ ... Read More »

รับตรง จุฬาฯ-ชนบท 57

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มาแล้วครับ อัพเดท รับตรง จุฬาฯ-ชนบท 57 ประจำปีการศึกษา 2557 ครับ รวมทั้งสิ้น 12 คณะ รับสมัครวันที่ 25 กค 56 – 8 สค 56 สอบวันที่ 19 ... Read More »

รับตรง สารสนเทศธุรกิจ และนิเทศศาสตร์ ม.ศิลปากร 56 รอบหลังแอด

ม.ศิลปากร

ระเบียบการรับสมัครโครงการรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มพิเศษ (รับตรง) รอบสุดท้ายเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2556 Read More »

Scroll To Top