รับตรงอัพเดท
You are here: Home / Tag Archives: กิจกรรม

Tag Archives: กิจกรรม

รับตรง หลัง Admissions นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.บูรพา

ม.บูรพา

รับตรง หลัง Admissions นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.บูรพา รายละเอียดตามเอกสารแนบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ Download เอกสารประกอบข่าวรับตรง เอกสาร #1.pdf หมายเหตุ: ข่าวสารการรับตรงจากคณะและมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นข่าวสารที่ทางคณะได้นำมาฝาก admission.in.th ช่วยโปรโมท ทาง admission.in.th ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับตรงของคณะใดๆทั้งสิ้น ... Read More »

ประกวดหนังสั้่น หัวข้อความฝันของฉัน ชิงรางวัลทัศนศึกษาญี่ปุ่น

abac

มาแล้ว !!! ข่าวดีสำหรับน้องๆ ระดับมัธยมที่มีฝีมือในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ ไปทัศนศึกษาที่ญี่ปุ่น ฟรีๆ ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมหรือเทียบเท่า ทำหนังสั้นในหัวข้อ”ความฝันของฉัน”เพื่อชิงรางวัลไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น มูลนิธิหนังไทย ร่วมกับสถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาต้นและปลายหรือเทียบเท่า ส่งผลงานหนังสั้นความยาวไม่เกิน3นาที ในหัวข้อ”ความฝันของฉัน”เข้าร่วมประกวด เพื่อคัดเลือกเยาวชนไทย9คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มเอเชียตะวันออก2.0 (JENESYS 2.0)ซึ่งจะนำผู้ได้รับคัดเลือกไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น และเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เยาวชนเอเชีย (เดินทางในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ศกนี้) ... Read More »

ค่ายนิติศาสตร์ครั้งที่ 6 (Law Camp#6)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ค่าย Law Camp ค่ายติวสอบตรงเข้าคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 5 วัน 4 คืน โดยเฉพาะ ค่าย Law Camp ค่ายติวสอบตรงเข้าคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 5 วัน 4 คืน โดยเฉพาะ ... Read More »

รับตรงวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 57 รอบหลังแอด

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับตรง(เพิ่มเติม) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 57 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 – 28 ก.ค. 2557 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 – 28 ก.ค. 2557 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 5. วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์(อิเล็กทรอนิกส์) จำนวน ... Read More »

รับตรงวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 58

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2558 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2558 คณะที่เปิดรับ/จำนวนที่รับ - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ 200 คน - คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับ 110 คน - ... Read More »

รับตรงรังสีเทคนิค ม.มหิดล 57 รอบหลังแอด

ม.มหิดล

รับตรง หลังแอดฯ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล 2557 สาขาเทคนิคการแพทย์ 27 คน สาขารังสีเทคนิค 15 คน !! ***ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและใบสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ ***ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและใบสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ ***ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและใบสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ ***ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและใบสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ Download เอกสารประกอบข่าวรับตรง เอกสาร #1.pdf ... Read More »

ประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาโปรตุเกส คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “Portuguese Language and the Future” ชิงรางวัลทุนการศึกษา รางวัลที่ 1 จำนวน 10,000 บาท ... Read More »

รับตรงวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 58

abac

ม.สงขลานครินทร์ 2558 โครงการ “ทุนมงคลสุข” คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่ 1(พิจารณาผลการเรียน) - กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต - GPA คณิต เคมี ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า ... Read More »

รับตรง ม.สงขลานครินทร์ 58

abac

รับตรง ทั่วประเทศ โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มอ. 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายที่จะส่งเสริม และรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร - เป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย - กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ และจะต้องสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 ... Read More »

รับตรงเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศิลปากร 57 รอบหลังแอด

ม.ศิลปากร

โครงการพิเศษ (รับตรง) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557 โครงการพิเศษ (รับตรง) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557 สัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการรับสมัคร -ONET 30% -GPAX 20% -GAT 10% -PAT71 ... Read More »

Scroll To Top