รับตรงอัพเดท
You are here: Home / Tag Archives: กรุงเทพมหานคร

Tag Archives: กรุงเทพมหานคร

Physics Battle ครั้งที่ 4 การแข่งขันความสามารถวิชาฟิสิกส์ ระดับ ม.ปลาย

ม.เกษตร

การแข่งขันความสามารถวิชาฟิสิกส์ ระดับ ม.ปลาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายที่มีความสนใจในวิชาฟิสิกส์ มาร่วมทดสอบแข่งขันความเป็นเลิศในวิชาฟิสิกส์ ชิงทุนการศึกษา ประกาศนียบัตรพร้อมโล่เกียรติคุณ ” การแข่งขันเป็นประเภททีม ทีมละ 3 คน (จำกัดโรงเรียนละ 3 ทีม)” เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ... Read More »

กรุงไทยขอเชิญร่วมประกวดศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ ศิลปกรรมกรุงไทยครั้งที่ 2

ม.บูรพา

กรุงไทยขอเชิญร่วมประกวดศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ ธนาคารกรุงไทยขอ เชิญเข้าร่วมประกวด ศิลปกรรมกรุงไทย (Krungthai Art Awards) ครั้งที่ 2 เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความเป็นไทย โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็น 2 แนวเรื่องได้แก่ ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในปี 2558 เป็นปีมหามงคลในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ... Read More »

ค่ายขจีแคมป์ครั้งที่ 6 (6th KGE CAMP)

ม.เกษตร

รับสมัครนักเรียนม.ปลายสายวิทย์-คณิต 100คน เข้าสู่ ค่ายขจีแคมป์ครั้งที่ 6 (6th K’GE CAMP) 13-15พฤศจิกายน 2558 ณ อาคาร 1ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และพื้นที่ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ค่าสมัคร 300บาท เปิด-ปิดรับสมัครตั้งแต่28สิงหาคม – ... Read More »

ม.หอการค้าไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนรัตนมงคล

abac

ทุนรัตนมงคล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามทุนการศึกษา “ทุนรัตนมงคล ”หมายถึง ทุนการศึกษา ที่มีความดีอันสูงค่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ อีกทั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่มีผลการเรียนดีที่ได้รับทุนการศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่หน่วยงานของรัฐรับรองวิทยฐานะ 2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ... Read More »

โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (ECE) สำหรับผู้ที่อาศัยนอกกรุงเทพมหานคร

abac

โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (ECE) โครงการทดสอบระดับภาษาอังกฤษและทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิต ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 ************************************************************************************************************************ 1. หลักการ ECE เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2537 โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงและพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เรียนรู้โลกกว้าง โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นสื่อ กว่า 20 ปี ... Read More »

โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (ECE) สำหรับผู้ที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร

abac

โครงการทดสอบระดับภาษาอังกฤษและทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิต ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 ************************************************************************************************************************ 1. หลักการ ECE เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2537 โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงและพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เรียนรู้โลกกว้าง โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นสื่อ กว่า 20 ปี ที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามสังคมโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์ ทาให้การใช้ชีวิตและวิธีคิดของเยาวชนเปลี่ยนไป ... Read More »

ค่ายสานฝันการบิน สถาบันการบินพลเรือน ขยายเวลารับสมัครถึง 10 ก.ค.นี้

abac

ข่าวดี! สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนรู้ด้านการบิน สถาบันการบินพลเรือนได้ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 7 ไปจนถึงวันที่ 10 ก.ค.นี้ การรับสมัคร - ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.catc.or.th - ผู้สมัครส่งใบสมัครและเรียงความมาที่ สถาบันการบินพลเรือน (โครงการสานฝันการบิน) 1032/355 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล ... Read More »

ผลการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ Thailand English Online Contest รอบชิงแชมป์ประเทศไทย

ม.มหิดล

ผลการแข่งขัน Thailand English Online Contest รองชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา จาก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ สมาชิก อันดับที่ 2 จาก โรงเรียนอนุบาลสกลนครจังหวัด สกลนคร สมาชิก อันดับที่ 3 ... Read More »

ผลการแข่งขันโครงการตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ รอบชิงแชมป์ประเทศไทย

ม.มหิดล

ผลการแข่งขัน Thailand English Online Contest รองชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา จาก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ สมาชิก อันดับที่ 2 จาก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัด สกลนคร สมาชิก อันดับที่ ... Read More »

เปิดรับสมัครผลงานซอฟต์แวร์(software) เข้าร่วมในโครงการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติหรือ Thailand ICT Awards (TICTA Awards)

abac

ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ Thailand ICT Awards 2015 ซิป้าร่วมกับสมาคมเอทีซีไอขอเชิญชวนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ นิสิต นักศึกษา ร่วมส่งผลงานซอฟต์แวร์เข้าประกวดในโครงการThailand ICT Awards 2015 และเข้าร่วมกิจกรรม TICTA Road Show ในพื้นที่สาขา SIPA ทั้ง 4 ... Read More »

Scroll To Top