รับตรงอัพเดท
You are here: Home / รับตรง

Category Archives: รับตรง

รับตรง หลัง Admissions นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.บูรพา

ม.บูรพา

รับตรง หลัง Admissions นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.บูรพา รายละเอียดตามเอกสารแนบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ Download เอกสารประกอบข่าวรับตรง เอกสาร #1.pdf หมายเหตุ: ข่าวสารการรับตรงจากคณะและมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นข่าวสารที่ทางคณะได้นำมาฝาก admission.in.th ช่วยโปรโมท ทาง admission.in.th ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับตรงของคณะใดๆทั้งสิ้น ... Read More »

รับตรงวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 57 รอบหลังแอด

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับตรง(เพิ่มเติม) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 57 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 – 28 ก.ค. 2557 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 – 28 ก.ค. 2557 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 5. วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์(อิเล็กทรอนิกส์) จำนวน ... Read More »

รับตรงวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 58

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2558 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2558 คณะที่เปิดรับ/จำนวนที่รับ - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ 200 คน - คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับ 110 คน - ... Read More »

รับตรงรังสีเทคนิค ม.มหิดล 57 รอบหลังแอด

ม.มหิดล

รับตรง หลังแอดฯ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล 2557 สาขาเทคนิคการแพทย์ 27 คน สาขารังสีเทคนิค 15 คน !! ***ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและใบสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ ***ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและใบสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ ***ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและใบสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ ***ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและใบสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ Download เอกสารประกอบข่าวรับตรง เอกสาร #1.pdf ... Read More »

รับตรงวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 58

abac

ม.สงขลานครินทร์ 2558 โครงการ “ทุนมงคลสุข” คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่ 1(พิจารณาผลการเรียน) - กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต - GPA คณิต เคมี ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า ... Read More »

รับตรง ม.สงขลานครินทร์ 58

abac

รับตรง ทั่วประเทศ โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มอ. 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายที่จะส่งเสริม และรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร - เป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย - กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ และจะต้องสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 ... Read More »

รับตรงเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศิลปากร 57 รอบหลังแอด

ม.ศิลปากร

โครงการพิเศษ (รับตรง) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557 โครงการพิเศษ (รับตรง) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557 สัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการรับสมัคร -ONET 30% -GPAX 20% -GAT 10% -PAT71 ... Read More »

รับตรง ม.บูรพา 57 รอบหลังแอด

ม.บูรพา

ม.บูรพารับสมัครนศ.นิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต ป.ตรีใบที่ 2 ม.บูรพารับสมัครนศ.นิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต ป.ตรีใบที่ 2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ปริญญาตรีใบที่สอง คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยรับรอง เปิดรับสมัครตั้งแต่บั ดนี้ ถึงวันที่ 31 ... Read More »

รับตรงวิทยาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 57 รอบหลังแอด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับตรง เพิ่มเติม วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 57 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ... Read More »

รับตรงวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 57 รอบหลังแอด

ม.อุบลราชธานี

โควตารับตรงทั่วไป หลัง Admissions ม.อุบลราชธานี 2557 โควตารับตรงทั่วไป หลัง Admissions ม.อุบลราชธานี 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 9-13 กรกฎาคม 2557 ได้แก่ ... Read More »

Scroll To Top