รับตรงอัพเดท
You are here: Home / ข่าวรับตรง / รับตรง 56

Category Archives: รับตรง 56

รวบรวมข่าวโครงการ รับตรง 56 จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ ที่เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษา ในโครงการรับตรง สอบตรง โควต้า ปีการศึกษา 2556 รวบรวมไว้อยู่ใน Category นี้หมดแล้วครับ น้องๆสนใจคณะไหน มหาวิทยาลัยไหน เลือกดูได้เลยครับ ทั้งรายละเอียดและระเบียบการรับสมัคร เตรียมไว้ให้ครบหมดแล้ว! รวบรวมข้อมูลโดย Admission.in.th :)

รับตรง วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ม.บูรพา 56 รอบหลังแอด

ม.บูรพา

รับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา รอบหลังแอด วิทยาเขตจันทบุรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขา IT สารสนเทศ และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 120 ที่นั่ง หมดเขต 28 พค 2556 Read More »

รับตรง ม.บูรพา 56 รอบ 3 หลังแอด (วิทยาเขตสระแก้ว)

ม.บูรพา

รับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว รอบ 3 หลังแอด คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 120 ที่นั่ง หมดเขต 28 พค 2556 Read More »

รับตรง ม.บูรพา 56 รอบหลังแอด

ม.บูรพา

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2556 รอบหลังแอด จำนวน 120 ที่นั่ง ใครสนใจรีบดูรายละเอียดด่วนครับ Read More »

รับตรง มศว 56 รอบหลังแอด

มศว.

รับตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ปีการศึกษา 2556 รอบหลังแอด จำนวน 8 คณะ รวม 310 ที่นั่ง สมัครก่อนวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ใครสนใจรีบอ่านรายละเอียดเลยครับ  Read More »

รับตรง มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 56 รอบหลังแอด 8 คณะ

ม.เวสเทิร์น

รับตรง มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2556 รอบ 2 ครับ มีทั้งหมด 8 คณะ รวมมากกว่าหนึ่งพันที่นั่ง สมัครง่าย ขอแค่ GPA 2.00 ขึ้นไป ก็สมัครบางคณะได้แล้วครับ Read More »

รับตรง รัฐประศาสนศาสตร์ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา 56 รอบหลังแอด

ม.สวนสุนันทา

รับตรง คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2556 รอบหลังแอด เพิ่มเติม จำนวน 30 ที่นั่งครับ Read More »

รับตรง อุตสาหกรรมเกษตร ลาดกระบัง 56 รอบหลังแอด

kmitl

รับตรง รอบ2 หลังแอด คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2556 สำหรับเด็กแอดรุ่น 56 นะครับ Read More »

รับตรง วิทยาศาสตร์ ม.เกษตร ศรีราชา 56 รอบหลังแอด

ม.เกษตร

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รอบ 2 หลังแอดมิชชัน วิทยาศาสตร์พลศึกษา และสิ่งแวดล้อม จำนวน 60 ที่นั่ง รีบดูรายละเอียดด่วนครับ Read More »

รับตรง ฟิสิกส์วิศวกรรม พระนครเหนือ 56 รอบหลังแอด

Flash Builder

รับตรง 80 ที่นั่ง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์วิศวกรรม (สองภาษา) หลักสูตรใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 56 รอบหลังแอด Read More »

รับตรง กายอุปกรณ์ ม.มหิดล 56 รอบหลังแอด

ม.มหิดล

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๖ เพิ่มเติม รอบหลังแอด หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต 10 ที่นั่ง Read More »

Scroll To Top