รับตรงอัพเดท
You are here: Home / 23 มีนาคม พ.ศ.2561 / 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561

Monthly Archives: May 2015

รอบ 2!! รับตรงวิทย์คอม มก.กำแพงแสน

ม.เกษตร

โอกาสรอบสอง!!! มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 8 มิ.ย. 2558 สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 มิ.ย. 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม https://sites.google.com/a/ku.th/kpsnews/ ... Read More »

ท่องไปในดินแดนแห่งหนังสือ กับ Porto Chino Book Fair ครั้งที่ 2

abac

ท่องไปในดินแดนแห่งหนังสือ กับ “ Porto Chino Book Fair ครั้งที่ 2” พอร์โต้ ชิโน่ (Porto Chino) ขอเชิญผู้ที่หลงใหลในโลกแห่งตัวอักษร มาร่วมสัมผัสกับงานสัปดาห์หนังสือสุดยิ่งใหญ่บนถนนพระราม 2กับ “ Porto Chino Book ... Read More »

วัน/สนามสอบ รอบชิงแชมป์ประเทศไทยโครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์

abac

กำหนดการ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยเกียรติยศนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา รอบชิงแชมป์ชิงแชมป์ประเทศไทยวันเสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ชั้น 6 ห้องปฏิบัติการทางการเงิน (Financial Lab.) ... Read More »

ขอเชิญชมภาพยนตร์แอนิเมชั่นจากโครงการวิจัย การออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชั่น โดยใช้อิทธิพลศิลปะล้านนาประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เชิญชมภาพยนตร์แอนิเมชั่นจากโครงการวิจัย การออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชั่น โดยใช้อิทธิพลศิลปะล้านนาประยุกต์ ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยทีมงานผู้ผลิตจากกลุ่มวิจัย”ชายเลน” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 เวลา 16.00-18.00 น. โรงภาพยนตร์ลิโด้ สยามสแควร์ ... Read More »

หลักสูตรปริญญาโท ญี่ปุ่นศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ว วันนี้ !!!!

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาโท สาขาญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ คุณสมบัติผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 วิธีการคัดเลือก 1 สอบข้อเขียน(ความรู้ภาษาญี่ปุ่นและความรู้ด้านญี่ปุ่นศึกษา) *ผู้ที่มีผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป ไม่ต้องสอบความรู้ภาษาญี่ปุ่น 2 สอบสัมภาษณ์ ปิดรับสมัคร :30 ... Read More »

ทีม MIM ธรรมศาสตร์คว้าแชมป์โลกแผนธุรกิจ

abac

ทีมนักศึกษาปริญญาโททางการตลาด (MIM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดแผนธุรกิจระดับโลก The New Venture Championship 2015 จัดโดยมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา ทีมอีโคเจน (Ecogent) จากธรรมศาสตร์ที่ประกอบด้วยสมาชิก 5 คนได้แก่ นายธนภูมิ ศรีนวกุล นายธิติ ... Read More »

Mini Food Engineering Program เปิดรับสมัคร บัดนี้ ถึง 24 กรกฎาคม 2558

abac

ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดอบรมMini Food Engineering Program เปิดรับสมัคร บัดนี้ ถึง 24 กรกฎาคม 2558 โครงการจัดอบรม Mini Food Engineering Program อบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา โดยจัดการอบรมทุกวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 1 ... Read More »

#เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบที่3 ระดับปริญญาโทและเอก วิศวกรรมอาหาร มจธ.

abac

#เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบที่3 ระดับปริญญาโทและเอก ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ช่วงการรับสมัคร บัดนี้ 10 มิถุนายน 2558 ประกาศผลการสัมภาษณ์ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 15.00 น. โดยสมัครได้ที่ http://admission.kmutt.ac.th/ หมายเหตุ: ... Read More »

DONE Exhibition นิทรรศการผลงานออกแบบ นิสิตภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตย์ฯ จุฬาฯ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

..จุดเริ่มต้นในการออกแบบเกิดขึ้นได้จากหลากหลายมุมมอง ทั้งความหลงใหล ประเด็นปัญหา ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม ผู้คน และ สังคมรอบตัว รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ..ที่ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม สิ่งเหล่านี้ได้ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ และ กระบวนการสร้างสรรค์ จนออกมาเป็นผลงานออกแบบที่นำเสนอแนวคิดใหม่ในการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของผู้คน ‘DONE’ นิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบที่ขอผลักดันแนวคิดใหม่ๆให้กับสังคม ของนิสิตชั้นปีที่ 4ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ผลักดันจุดแรกเริ่มที่หลากหลายจนไปสู่งานออกแบบ ... Read More »

โครงการทุนปริญญาตรี เรียนฟรี มีงานทำ ในสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและวิศวกรรมการบำรุงรักษาร่วมกับ 12 มหาวิทยาลัย กว่า500ทุนการศึกษา

ม.บูรพา

อุตสาหกรรมการค้าปลีก ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยแนวโน้มธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบัน ธุรกิจประเภทห้างสรรพสินค้ามีการแข่งขันค่อนข้างสูงและเติบโตรวดเร็ว โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ และเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทยจึงทำให้สถานประกอบการธุรกิจค้าปลีกหลายแห่งมีความต้องการด้านบุคลากรจำนวนมาก โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะเฉพาะด้านในสาขาวิชาชีพการจัดการธุรกิจค้าปลีก บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย ( อาทิ ห้างสรรพสินค้า Central , Robinson , Supersports , ... Read More »

Scroll To Top